Bởi {0}
logo
Shenzhen Jucheng Electronics Co., Ltd.
Nhà cung cấp đa chuyên ngành
Sản Phẩm chính: Set Top Box, Android TV Box, DVB, TV gậy, ATSC
Total floorspace (500㎡)Registered trademarks (1)Multi-Language capability: Patents awarded (7)
Liên hệ với Nhà Cung Cấp

Shenzhen Jucheng Electronics Co., Ltd.

Gửi tin nhắn hỏi hàng
Ghé thăm cửa hàng
Performance